چگونه تمرکز کنیم؟

مرکز آموزش مکعب

در این مقاله موضوعاتی مرتبط با تمرکز و حفظ آن مطرح شده است.


 

 

 

 

سلام

بی مقدمه میریم سراغ اصل مطلب یعنی حفظ تمرکز

اول از همه نگاهی میندازیم به عواملی که سبب عدم تمرکز میشن ، تا اونها رو بشناسیم و با حل اونها به تمرکز برسیم.

در این دوره زمانی با گسترش ابزار های ارتباطی مانند تلویزیون ، اینترنت ، صفحات مجازی و... ، حجم اطلاعات ورودی به ذهن یک شخص بسیار زیاد تر از گذشته شده است . حالا اگر آن شخص یک دانش آموز و محصل هم باشد ، کار برایش دشوار تر است زیرا باید در ابتدا تلاش کند تا تمام عامل هایی که توجه و حواس او را به خود جذب می کنند رها کند و در مسیر بی اعتنایی به آنها ، مشغول تمرکز بر مطالعه و درس خود شود.به همین دلیل اغلب افراد ، تمرکز کردن را کاری سخت می دانند زیرا نیازمند آمادگی جسمی،روحی و روانی است و لزوم تمرکز و ارائه راهکار برای حفظ تمرکز کافی نیست بلکه شخص  باید بتواند با حذف افکار مزاحم ، همه ی توجه ، دقت، توان و انرژی خود را به طور جدی و عمیق بر موضوعی واحد بگذارد.

ذکر این مورد مهم است که تمرکز کردن ، یک امر ذاتی نیست و با تمرین و پرورش ، بدون وابسته بودن به هوش و ذکاوت فرد ، می تواند رشد کند و تبدیل به مهارتی مهم در شخصیت شود.

عواملی که مانع تمرکز می شوند ، هم می توانند از نوع بیرونی باشند و هم از نوع درونی .

برای مثال ، دانش آموزی مشغول درس خواندن است ، او به طور ناخودآگاه به فکر مسئله ای دیگر می افتد که شاید فکر کردن به آن برایش جذاب تر از خواندن آن درس است ؛ در نتیجه پرش حواس و ذهن و از بین رفتن تمرکز اتفاق می افتد و چون راحت تر از درس خواندن و تمرکز بر آن است پس مغز به عنوان استراحت به آن نگاه می کند  تا حجم فشار های وارد شده بر خود را کاهش دهد و کمتر خسته شود .  تکرار چندین باره این اتفاق در حین مطالعه یک درس کافی است تا هم دانش آموز حس خوبی به خواندن آن نداشته باشد و هم اینکه  حجم این پرش های ذهنی دائما بیشتر شود.

عوامل بیرونی که جلوی تمرکز او را می گیرد می تواند از سر و صدای محیط باشد تا کمبود نور و حتی تنظیم نبودن دما.

که بخش زیادی از این عوامل بیرونی را با دخالت خود می توانیم  بهبود بخشیم ، ولی عوامل درونی مانند وجود  نگرانی، غم و اندوه و خشم را به سختی می شود از بین برد اما برای همه ی اینها روش هایی وجود دارد که تمرکز را افزایش می دهد .