شروع ثبت‌نام انتخاب رشته

 • دسته بندی رویداد
  کلاس آنلاین
 • زمان شروع
  1400/05/10-18:30:00
 • زمان پایان
  1400/05/18-23:00:00
 • محل برگزاری رویداد
  آنلاین
 • ظرفیت
  99
 • هزینه حضور
  0

این رویداد شامل:

- توضیحات اولیه مهندس عسکری (سرمشاور گروه) در ارتباط با روند انتخاب رشته

- انجام تست MBTI

- توضیح و تکمیل فرم علامه‌مندی داوطلب

- بررسی رشته‌های محتمل قبولی داوطلب

- صحبت سرمشاور پیرامون رشته‌های گزینش شده

- تکمیل فرم 150تایی انتخاب رشته

- صحبت نهایی سرمشاور و بازبینی مجدد فرم 150تایی