همه محصولات

دایره مثلثاتی در حل تست ها

دایره مثلثاتی در حل تست ها

حل تست کنکوری توسط استاد انصاری در مبحث معادلات مثلثاتی، با استفاده از دایره مثلثاتی

اتحاد های مثلثاتی پرکاربرد کنکور

اتحاد های مثلثاتی پرکاربرد کنکور

ویدئویی دیگر از تدریس استاد انصاری، مبحث فوق العاده مهم اتحاد های مثلثاتی با تکنیک یادگیری سریع و

تابع تانژانت

تابع تانژانت

در این فیلم کوتاه آموزشی، استاد انصاری،دبیر مدارس علامه حلی، به تدریس مبحث تابع تانژانت می پردازن

تست سلول های گالوانی - پارت 3

تست سلول های گالوانی - پارت 3

پارت سوم از حل تست های کنکوری مبحث سلول های گالوانی.

تست سلول های گالوانی - پارت 2

تست سلول های گالوانی - پارت 2

در ویدئو های قبلی مجموعه سلول گالوانی، استاد پورجاوید ، این مبحث مهم رو به طور کامل تدریس کردند.

تست سلول های گالوانی - پارت 1

تست سلول های گالوانی - پارت 1

در ویدئو های قبلی مجموعه سلول گالوانی، استاد پورجاوید ، این مبحث مهم رو له طور کامل تدریس کردند.

هم ارزی رادیکالی

هم ارزی رادیکالی

تدریس مبحث مهم ، هم ارزی رادیکالی(حد در بی نهایت) توسط استاد انصاری،دبیر مدارس علامه حلی. همرا با

نمودار توابع مثلثاتی

نمودار توابع مثلثاتی

در این فیلم کوتاه، استاد انصاری ، دبیر مدارس عللامه حلی، نمودار توابع مثلثاتی و پیدا کردن ضرایب ض

سلول های گالوانی - پارت 8

سلول های گالوانی - پارت 8

در این ویدئو استاد پورجاوید به تدریس مبحث سلول های گالوانی شیمی می پردازند که مبحثی بسیار مهم در

سلول های گالوانی - پارت 7

سلول های گالوانی - پارت 7

در این ویدئو استاد پورجاوید به تدریس مبحث سلول های گالوانی شیمی می پردازند که مبحثی بسیار مهم در

سلول های گالوانی - پارت 6

سلول های گالوانی - پارت 6

در این ویدئو استاد پورجاوید به تدریس مبحث سلول های گالوانی شیمی می پردازند که مبحثی بسیار مهم در

سلول های گالوانی - پارت 5

سلول های گالوانی - پارت 5

در این ویدئو استاد پورجاوید به تدریس مبحث سلول های گالوانی شیمی می پردازند که مبحثی بسیار مهم در

سلول های گالوانی - پارت 4

سلول های گالوانی - پارت 4

در این ویدئو استاد پورجاوید به تدریس مبحث سلول های گالوانی شیمی می پردازند که مبحثی بسیار مهم در

سلول های گالوانی - پارت 3

سلول های گالوانی - پارت 3

در این ویدئو استاد پورجاوید به تدریس مبحث سلول های گالوانی شیمی می پردازند که مبحثی بسیار مهم در

سلول های گالوانی - پارت 2

سلول های گالوانی - پارت 2

در این ویدئو استاد پورجاوید به تدریس مبحث سلول های گالوانی شیمی می پردازند که مبحثی بسیار مهم در

سلول های گالوانی - پارت 1

سلول های گالوانی - پارت 1

در این ویدئو استاد پورجاوید به تدریس مبحث سلول های گالوانی شیمی می پردازند که مبحثی بسیار مهم در

قضیه تقسیم

قضیه تقسیم

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

مشتق و شیب نمودار

مشتق و شیب نمودار

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

تعریف مشتق

تعریف مشتق

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

حد عبارت قدر مطلقی

حد عبارت قدر مطلقی

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

اشتباه گرفتن حال با ارکان جمله

اشتباه گرفتن حال با ارکان جمله

در این مجموعه فیلم ها استاد فدایی در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به حل یک

جنسیت حال برای ضمیرهای متکلم

جنسیت حال برای ضمیرهای متکلم

در این مجموعه فیلم ها استاد فدایی در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به حل یک

تشخیص درستی یا نادرستی نام آلکان ها

تشخیص درستی یا نادرستی نام آلکان ها

در این مجموعه فیلم ها استاد محمدرضا پورجاوید در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربر

تعیین زنجیره اصلی آلکان

تعیین زنجیره اصلی آلکان

در این مجموعه فیلم ها استاد محمدرضا پورجاوید در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربر

سرعت نسبی

سرعت نسبی

در این فیلم استاد محمدجواد حیدری ضمن بیان دقیق و کاربردی مبحث سرعت نسبی با حل چند مثال به تشریح ح

سینما تیک مبحث زمان

سینما تیک مبحث زمان

در این فیلم استاد حیدری به موضوع زمان به عنوان یکی از اولین مباحث سینماتیک می پردازند و با بیان ا

تکنیک حل معادلات مثلثاتی

تکنیک حل معادلات مثلثاتی

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

تکنیک حل معادلات درجه 3

تکنیک حل معادلات درجه 3

در این مجموعه فیلمها استاد انصاری در مدت زمان سه دقیقه یک نکته تستی را عنوان کرده و به حل یک تست

تکنیک حل حدهای شامل براکت

تکنیک حل حدهای شامل براکت

در این مجموعه فیلم استاد انصاری در هر فیلم در مدت زمان سه دقیقه یک نکته مهم کنکوری را به شما آموز

دوره روابط

دوره روابط

فیلم کوتاه آموزشی از مبحث حرکت شناسی کنکور، دوره روابط شتاب متوسط، جابه جایی، مسافت، سرعت لحظه ای

شتاب متحرک

شتاب متحرک

بررسی مثالی از فصل اول فیزیک دوازدهم، محاسبه شتاب تحرک از روی نمودار سرعت - زمان - بررسی نوع حرکت

نمودار انرژی نوسانگر

نمودار انرژی نوسانگر

حل مثال مهم فصل 3 فیزیک دوازدهم، بررسی نمودار انرژی جنبشی، پتانسیل و مکانیکی نوسانگر در هر لحظه

نمودار مکان - زمان

نمودار مکان - زمان

مثال جمله اولی - نمودار مکان - زمان

سامانه فنر

سامانه فنر

حل تست کنکوری، دوره نکات و روابط از فیزیک دوازدهم، بررسی سامانه فنر

انرژی مکانیکی در سامانه فنر

انرژی مکانیکی در سامانه فنر

نکات بسیار مهم سامانه های جرم - فنر در فصل 3 فیزیک دوازدهم

معادله حرکت متحرک

معادله حرکت متحرک

حل مثال های مهم و آمادگی برای امتحانات نهایی درس فیزیک

نمودار سرعت - زمان

نمودار سرعت - زمان

حل مثال های مهم و دوره نکات و روابط فصل حرکت شناسی از فیزیک کنکور

جهش جانشینی 3

جهش جانشینی 3

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش جانشینی 2

جهش جانشینی 2

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش جانشینی 1

جهش جانشینی 1

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش 2

جهش 2

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

جهش 1

جهش 1

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 3

انواع جهش 3

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 2

انواع جهش 2

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 1

انواع جهش 1

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

جهش در آنزیم

جهش در آنزیم

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

تغییر الکل ها

تغییر الکل ها

توضیحات کامل و دقیق صفحات کتاب زیست شناسی دوازدهم، مبحث عوامل موثر در تداوم گوناگونی جمعیت s. ( گ

نوترکیبی

نوترکیبی

بررسی صفحات مهم کتاب زیست دوازدهم، مبحث نوترکیبی، در این فیلم کوتاه، عواملی که سبب تداوم گوناگونی

بررسی شکل کتاب درسی

بررسی شکل کتاب درسی

بررسی یکی از تصاویر مهم کتاب زیست شناسی سال دوازدهم، مبحث آمیزش گامت حاصل از خطای میوزری با گامت

تغییرات اساسی کنکور1401

تغییرات اساسی کنکور1401

در این ویدئو، توضیحاتی درباره تغییرات آزمون سراسری، به ویژه کنکور1401 توسط سرمشاور مکعب، جناب مهن

تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات

در این قسمت از یک دقیقه، یک نکته به راحتی اطلاعات کامل و مفیدی درباره عطار نیشابوری بدست میارید.

شیمی دوازدهم صابون

شیمی دوازدهم صابون

اگر به دنبال خلاصه ای از مطالب صابون‌ها در شیمی دوازدهم هستید پیشنهاد میکنم این اینفوتس

شیمی دهم ایزوتوپ ها

شیمی دهم ایزوتوپ ها

اگر به دنبال خلاصه مطالب شیمی دهم و ایزوتوپ‌ها هستید پیشنهاد میکنم این اینفوتست رو از دست ند

گرامر درس 4 زبان دهم

گرامر درس 4 زبان دهم

اگر به دنبال خلاصه مطالب گرامر درس 4 زبان دهم هستید پیشنهاد میکنم این اینفوتست رو از دست ندید!

گرامر درس 3 زبان دهم

گرامر درس 3 زبان دهم

اگر به دنبال خلاصه مطالب گرامر درس 3 زبان دهم هستید پیشنهاد میکنم این اینفوتست رو از دست ندید!

گرامر درس 2 زبان دهم

گرامر درس 2 زبان دهم

اگر به دنبال خلاصه مطالب گرامر درس 2 زبان دهم هستید پیشنهاد میکنم این اینفوتست رو از دست ندید!

زبان دهم

زبان دهم

اگر به دنبال خلاصه مطالب گرامر درس 1 زبان دهم هستید پیشنها دمیکنم این اینفوتست رو از دست ندید!

رشته هوشبری

رشته هوشبری

در صورتی که میخوای با رشته هوشبری بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موضوعاتی

رشته میکروبیولوژی

رشته میکروبیولوژی

در صورتی که میخوای با رشته میکروبیولوژی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موض

رشته مهندسی کامپیوتر

رشته مهندسی کامپیوتر

در صورتی که میخوای با رشته مهندسی کامپیوتر بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره

رشته مهندسی پزشکی

رشته مهندسی پزشکی

در صورتی که میخوای با رشته مهندسی پزشکی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موض

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت دولتی

در صورتی که میخوای با رشته مدیریت دولتی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موض

رشته مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت جهانگردی

در صورتی که میخوای با رشته مدیریت جهانگردی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره

رشته مدیریت بیمه

رشته مدیریت بیمه

در صورتی که میخوای با رشته مدیریت بیمه بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موضو

رشته مددکاری اجتماعی

رشته مددکاری اجتماعی

در صورتی که میخوای با رشته ممدکاری اجتماعی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره

رشته شیمی کاربردی

رشته شیمی کاربردی

در صورتی که میخوای با رشته شیمی کاربردی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موض

رشته شنوایی سنجی

رشته شنوایی سنجی

در صورتی که میخوای با رشته شنوایی سنجی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موضو

رشته زبان آلمانی

رشته زبان آلمانی

در صورتی که میخوای با رشته زبان آلمانی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موضو

رشته ریاضیات و کاربردها

رشته ریاضیات و کاربردها

در صورتی که میخوای با رشته ریاضیات و کاربردها بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا دربا

رشته حسابداری

رشته حسابداری

در صورتی که میخوای با رشته حسابداری بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره موضوعات

رشته پروتزهای دندانی

رشته پروتزهای دندانی

در صورتی که میخوای با رشته پروتزهای دندانی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره

رشته آموزش ابتدایی

رشته آموزش ابتدایی

در صورتی که میخوای با رشته آموزش ابتدایی بیشتر آشنا بشی این محصول میتونه بهت کمک کنه تا درباره مو

مشتق؛ نکته مشتق توابع قدرمطلق دار

مشتق؛ نکته مشتق توابع قدرمطلق دار

در این ویدئوی کوتاه استاد انصاری موضوعات زیر را بررسی میکنند: نکته مشتق توابع قدرمطلق دار

مشتق؛ یافتن معادله خط مماس

مشتق؛ یافتن معادله خط مماس

در این ویدئوی کوتاه استاد انصاری موضوعات زیر را بررسی میکنند: یافتن معادله ی خط مماس بر تابع

مشتق؛ مشتق راست و چپ

مشتق؛ مشتق راست و چپ

در این ویدئوی کوتاه استاد انصاری موضوعات زیر را بررسی میکنند: مشتق راست و چپ، ارتباط مشتق با خ

مشتق؛ مشتق راست و چپ

مشتق؛ مشتق راست و چپ

در این ویدئوی کوتاه استاد انصاری موضوعات زیر را بررسی میکنند: مشتق راست و چپ، ارتباط مشتق با خ

حد؛ استثنا در توابع براکتی

حد؛ استثنا در توابع براکتی

در این ویدئوی کوتاه استاد محسنی موضوعات زیر را بررسی میکنند: استثناء در توابع براکتی و عامل صف

حد؛ همسایگی محذوف

حد؛ همسایگی محذوف

در این ویدئوی کوتاه استاد محسنی موضوعات زیر را بررسی میکنند: همسایگی محذوف

حد؛ مثال بخش‌پذیری

حد؛ مثال بخش‌پذیری

در این ویدئوی کوتاه استاد محسنی موضوعات زیر را بررسی میکنند: مثال بخش پذیری (حد)

ادبیات؛ وابسته وابسته

ادبیات؛ وابسته وابسته

در این ویدئوی کوتاه استاد محی الدین موضوعات زیر را بررسی میکنند: وابسته وابسته (توضیح کلی)

ادبیات؛ انواع «ان»

ادبیات؛ انواع «ان»

در این ویدئوی کوتاه استاد محی الدین موضوعات زیر را بررسی میکنند: انواع ان

ادبیات؛ معرفی استعاره مکنیه

ادبیات؛ معرفی استعاره مکنیه

در این ویدئوی کوتاه استاد محی الدین موضوعات زیر را بررسی میکنند: معرفی استعاره مکنیه

ادبیات؛ نکات جناس

ادبیات؛ نکات جناس

در این ویدئوی کوتاه استاد محی الدین موضوعات زیر را بررسی میکنند: نکات جناس

ادبیات؛ آرایه اسلوب معادله

ادبیات؛ آرایه اسلوب معادله

در این ویدئوی کوتاه استاد محی الدین موضوعات زیر را بررسی میکنند: آرایه اسلوب معادله

تشخیص دو حرف «إنَّ و أنَّ» با «إن و أن»

تشخیص دو حرف «إنَّ و أنَّ» با «إن و أن»

در این ویدئوی کوتاه استاد فدایی موضوعات زیر را بررسی میکنند: تشخیص دو حرف «إنَّ و أنَّ&raq

عربی دوازدهم؛ درس دوم، تمرین سوم

عربی دوازدهم؛ درس دوم، تمرین سوم

در این ویدئوی کوتاه استاد فدایی موضوعات زیر را بررسی میکنند: درس دوم، تمرین سوم

عربی دوازدهم؛ درس دوم، ترجمه درس

عربی دوازدهم؛ درس دوم، ترجمه درس

در این ویدئوی کوتاه استاد فدایی موضوعات زیر را بررسی میکنند: ترجمه درس دوم دوازدهم، حذف نون اس

عربی دوازدهم؛ درس اول، اسم افعال ناقصه

عربی دوازدهم؛ درس اول، اسم افعال ناقصه

در این ویدئوی کوتاه استاد فدایی موضوعات زیر را بررسی میکنند: عربی دوازدهم؛ درس اول و اسم افعال ن

آخرین توصیه برای کنکوری‌ها

آخرین توصیه برای کنکوری‌ها

این ویدئو حاوی نکات مورد نیاز قبل از کنکور است. دیدن این ویدئو به شما کمک میکند تا در زمان آزمون

نکات روز کنکور

نکات روز کنکور

این ویدئو حاوی نکات مورد نیاز برای روز کنکور است. دیدن این ویدئو به شما کمک میکند تا در زمان آزمو

نکات زمان برگزاری کنکور

نکات زمان برگزاری کنکور

این ویدئو حاوی نکات مشاوره ای برای زمان کنکور است. دیدن این ویدئو به شما کمک می‌کند با استرس

نکات بعد از اتمام کنکور

نکات بعد از اتمام کنکور

در این ویدئو نکاتی درباره‌ی ازمون کنکور مطرح می‌شود. این نکات میتوانند استرس شما را سر

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش ششم

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش ششم

در این فیلم استاد پورجاوید با حل ۲۰ تست تمام مطالب فصل 1 و 2 را از صفحه 28 تا 58 دوره می کنند. دی

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش پنجم

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش پنجم

در این فیلم استاد پورجاوید با حل ۲۰ تست تمام مطالب فصل 1 و 2 را از صفحه 28 تا 58 دوره می کنند. دی

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش چهارم

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش چهارم

در این فیلم استاد پورجاوید با حل ۲۰ تست تمام مطالب فصل 1 و 2 را از صفحه 28 تا 58 دوره می کنند. دی

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش سوم

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش سوم

در این فیلم استاد پورجاوید با حل ۲۰ تست تمام مطالب فصل 1 و 2 را از صفحه 28 تا 58 دوره می کنند. دی

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش دوم

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش دوم

در این فیلم استاد پورجاوید با حل ۲۰ تست تمام مطالب فصل 1 و 2 را از صفحه 28 تا 58 دوره می کنند. دی

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش اول

جمع بندی فصل اول و دوم شیمی یازدهم بخش اول

در این فیلم استاد پورجاوید با حل ۲۰ تست تمام مطالب فصل 1 و 2 را از صفحه 28 تا 58 دوره می کنند. دی

استرها شیمی یازدهم

استرها شیمی یازدهم

این درس توسط استاد پورجاوید در مورد استرها در شیمی مقطع یازدهم میباشد . توضیحات اضافه بعدا وارد م

جمع بندی فصل اول شیمی دهم

جمع بندی فصل اول شیمی دهم

در این مجموعه ویدئویی دکتر پورجاوید استاد درس شیمی گروه آموزشی مکعب به جمع بندی فصل اول شیمی سال

از چه زمانی برای کنکور شروع کنیم؟

از چه زمانی برای کنکور شروع کنیم؟

در این مجموعه کارگاه های مشاوره ای جناب آقای مهندس عسکری سرمشاور گروه آمورشی مکعب به بیان و توضیح

برای کنکور از چه درسی شروع کنیم؟

برای کنکور از چه درسی شروع کنیم؟

در این مجموعه کارگاه های مشاوره ای جناب آقای مهندس عسکری سرمشاور گروه آمورشی مکعب به بیان و توضیح

همایش انتخاب رشته (قسمت اول)

همایش انتخاب رشته (قسمت اول)

در این مجموعه سه قسمتی مهندس حسین عسکری ،سرمشاور گروه آموزشی مکعب، راهکارهای انتخاب رشته صحیح و ا

همایش انتخاب رشته (قسمت دوم)

همایش انتخاب رشته (قسمت دوم)

در این مجموعه سه قسمتی مهندس حسین عسکری ،سرمشاور گروه آموزشی مکعب، راهکارهای انتخاب رشته صحیح و ا

روش برنامه ریزی

روش برنامه ریزی

مهندس عسکری سرمشاور گروه آموزشی مکعب در این ویدئو به شما دانش آموزان عزیز در رابطه با برنامه ریزی

از چه زمانی برای کنکور شروع کنیم؟

از چه زمانی برای کنکور شروع کنیم؟

در این مجموعه کارگاه های مشاوره ای جناب آقای مهندس عسکری سرمشاور گروه آمورشی مکعب به بیان و توضیح