اشتباه گرفتن حال با ارکان جمله

 • درس
  عربی زبان قرآن
 • مبحث
  اشتباه گرفتن حال با ارکان جمله-
 • پایه تحصیلی
  دوازدهم
 • در این مجموعه فیلم ها استاد فدایی در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به حل یک تست یا مثال با بهره گیری از آن نکته می پردازند در این فیلم اشتباه گرفتن حال با ارکان دیگر جمله که یکی از چالش های دانش آموزان است، آموزش داده می شود.

 • مدرس
  استاد محمود فدایی
 • تگ ها

 • دسته بندی

  درسی

 • قیمت
  رایگان

نظرات و پیشنهادات شما
با ارسال نظرات و پیشنهادات خود به ما در ارائه بهتر محتواهای آموزشی کمک کنید