عربی دوازدهم؛ درس دوم، ترجمه درس

 • درس
  عربی زبان قرآن
 • مبحث
  عربی دوازدهم؛ درس دوم-حذف نون اسم مثنی یا جمع مذکر سالم در نقش مضاف و مخفف کلمه «لماذا»
 • پایه تحصیلی
  دوازدهم
 • در این ویدئوی کوتاه استاد فدایی موضوعات زیر را بررسی میکنند:

  ترجمه درس دوم دوازدهم، حذف نون اسم مثنی یا جمع مذکر سالم در نقش مضاف و مخفف کلمه «لماذا»

 • مدرس
  استاد محمود فدایی
 • تگ ها

 • دسته بندی

  درسی

 • قیمت
  رایگان

نظرات و پیشنهادات شما
با ارسال نظرات و پیشنهادات خود به ما در ارائه بهتر محتواهای آموزشی کمک کنید