بررسی شکل کتاب درسی

 • درس
  زیست شناسی
 • مبحث
  فصل جهش-
 • پایه تحصیلی
  دوازدهم
 • بررسی یکی از تصاویر مهم کتاب زیست شناسی سال دوازدهم، مبحث آمیزش گامت حاصل از خطای میوزری با گامت سالم.

 • مدرس
  رضا اظهری
 • تگ ها

 • دسته بندی

  درسی

 • قیمت
  رایگان

نظرات و پیشنهادات شما
با ارسال نظرات و پیشنهادات خود به ما در ارائه بهتر محتواهای آموزشی کمک کنید