استاد محمد جواد حیدری

دبیر کنکور فیزیک

دروس تدریس شده توسط  استاد محمد جواد حیدری


سینما تیک مبحث زمان

سینما تیک مبحث زمان

در این فیلم استاد حیدری به موضوع زمان به عنوان یکی از اولین مباحث سینماتیک می پردازند و با بیان ا

سرعت نسبی

سرعت نسبی

در این فیلم استاد محمدجواد حیدری ضمن بیان دقیق و کاربردی مبحث سرعت نسبی با حل چند مثال به تشریح ح