فواید خلاصه نویسی

یکی از مراحل مهم و پر ارزش مطالعه، تهیه ی خلاصه نویسی است. این مرحله مهارتی است که کسب آن هر داوطلبی را یک گام بلند به موفقیت نزدیک تر خوهد کرد. اغلب دواطلبان، آشنایی زیادی با مهارت آشنا هستند، به دلایلی از انجام آن صرف نظر می کنندد و یا آن را به صورت درست پیاده نمی کنند. عدم آشنایی با شیوه های صحیح خلاصه نویسی، عدم استفاده ی درست از خلاصه های تهیه شده، عدم پوشش تمامی مطالب درسی در قالب خلاصه نوشته ها، اعتماد نداشتن به خلاصه های نوشته شده، بسنده کردن به استفاده از خلاصه های دیگران و .... بخشی از این دلایل هستند.

به همین دلیل ضروری است ابتدا با مزایا و مراحل صحیح و علمی خلاصه نویسی آشنا شوید تا بتوانید به صورت حرفه ای، محتوای منابع درسی آزمون سراسری را خلاصه کنید و مدیریت بنمایید. دقت داشته باشید که اگر خلاصه نویسی به شیوه ای صحیح انجام شود بعدها و هنگام مرور، خلاصه هایی که آماده شده اند، بهتر از مطالب اصلی، در روند یادگیری مفید و موثر واقع می شوند.

برخی فواید خلاصه نویسی »

 • عمق بخشی یادگیری؛ در هنگام مطالعه و دقیق خوانی از اصول مهم به شمار می آید و در یادگیری موثر است.

 • مرورهای چندین باره؛ به خاطر حجم کم خلاصه ها، زمان مرور کمتر می شود.

 • همه ی نکات مهم در یک جا؛ خلاصه نویسی این امکان را فراهم می کند که تمام مطالب و مباحث مرتبط با یک موضوع را که در کتاب درسی، جزوه، کتاب کمک آموزشی و هر منبع دیگری پراکنده هستند در یک جا جمع آوری کنید و از پراکنده خوانی جلوگیری نمایید.

 • افزایش سرعت مطالعه؛ خلاصه ها مثل متن اصلی مطالب درسی، دارای نوشته های زاید و ایده های فرعی نیستند. یادتان باشد که تعاریف و نوشته های فرعی برای شروع یادگیری ضروری است اما در هنگام مرور و جمع بندی سبب اتلف وقت می شوند.

 • بهترین منبع مطالعاتی؛ برای شب ها و روزهای قبل از آزمون ها به ویژه آزمون های آزمایشی و آزمون سراسری خلاصه ها بهترین به دلیل حجم کم و سرعت مرور، بهترین منابع مطالعاتی هستند.

 • مکمل های یادگیری؛ از خلاصه ها می توان برای تکمیل یادگیری مفهومی، عمقی و پاسخ گویی راحت تر به تست های ترکیبی سود جست زیرا به خاطر برخورداری از حجم کم، امکان مقایسه ی تطبیقی و دقیق تر مطالب درسی مختلف را با هم، فراهم می کنند.

 • منابع متناسب با وقت کم؛ شب آزمون که معمولا فرصت کم و ناکافی است با مرور خلاصه ها می توان به حداکثر آمادگی رسید. البته مشروط به آن که داوطلب قبلا تمامی مراحل مطالعاتی را کامل کرده باشد.

 • انگیزه بخش مطالعه؛ شاید حجم بالای مطالب درسی، موجب ترس داوطلب و نتیجتا عدم مطالعه ی آنها شود. خلاصه ها می توانند کمک کنند تا این ترس مبدل به شوق و انگیزه شود.

 • جلوگیری از فراموشی؛ خلاصه ها کمک زیادی در به خاطر سپردن مطالب و از یاد نرفتن آن ها دارند.

 • ایجاد افزایش تمرکز؛ هنگام خواندن کتاب، مقاله و .... درگیر شدن با خلاصه نویسی کمک زیادی به تمرکز فکر خواهد کرد.

 • کاستن از حجم منابع؛ خلاصه نویسی ها به خاطر سپاری مطالب را ساده تر می کنند و سبب می شوند تا در زمان یاد آوری با حجم کمتری از مطالب مواجه باشیم. ضمن آن که همراه داشتن آن ها به دلیل کم بودن حجمشان راحت تر خواهد بود.

 • خوانایی و آسان خوانی؛ مهم ترین دلیل برای خلاصه نویسی یک متن، افزایش خوانایی و آسان خوانی است. با افزایش طول جمله بر حسب کلمه، و طول کلمه بر حسب حرف، خواندن دشوار می شود. خلاصه ها می توانند این طولانی بودن را کاهش دهند.

 • انتقال فوری پیام و مفهوم اصلی متن؛ با خلاصه نویسی، داوطلب به دریافت سریع تر مفاهیم اصلی دست پیدا میکند. این دستیابی سریع برای داوطلبان آزمون سرارسی که وقت و زمان رای شان حیاتی است، بسیار مهم است.

 • ارتقای کیفیت مطالعه؛ خلاصه نویسی، به درک و فهم مطالب خواندنی متن کمک می کند و نقش مهمی در مطالعه دارد.

خلاصه کردن متون از یک سو کمک می کند تا ویژگی های مشخص هر متن و مفاهیم کلی آن بهتر درک شود و از سوی دیگر سبب می شود تا مراحل مرور و جمع بندی سرعت بیش تری پیدا کند و زمان مناسب تری در اختیار داوطلبان قرار گیرد.